Menu

Skolesamarbejde og -politik

Uddannelsesansvarlig
Christian Haslund
Tlf.: 20 72 66 82
Mail: chr.haslund@gmail.com

 

Vi skal i Brønshøj Boldklub altid sikre, at spillere har tid til at følge den lovpligtige undervisning.

Derfor skal alle træninger i U10-U15 være skemalagt efter 16.30 (endt skoletid).

Såfremt årgange vil have træningstider inden 16.30 skal dette aftales med de enkelte skoler.
Der skal derfor 
laves aftaler med ALLE skoler, som vedrører gruppen af spillere. Denne opgave skal varetages af cheftræner i samarbejde med Ungdoms Udviklingstræner.

Vi skal ved spillersamtaler altid have “skole” på som et punkt i samtalen. Dette skal sikre, at problemstillinger ift. spillerens skolegang belyses.

Opstår en problemstilling har klubben ansvar for at samarbejde og hjælpe til at løse udfordringen.

Dette kan være i form af:

  • Direkte kontakt til den pågældende skole (evt. klasselærer).
  • Hjælpe med skema/tid/planlægning, så spilleren har lettere ved at løse de skolemæssige udfordringer.
  • Aftaler med den pågældende skole, så både vores træningspensum samt den lovpligtige undervisning opretholdes.
  • Klubben kan i særtilfælde lave “lektiecafé” e.l.. så spilleren kan indhente eventuelt manglende skolearbejde.

Brønshøj Boldklub giver altid accept til, at en spiller deltager i ‘skoleturneringen’ uanset, hvor disse kampe skulle ligge i forhold til vores egen sæson.

 

Luk