Menu

Spiller-rekruttering

Vi vil i Brønshøj Boldklub have fokus på egne spillere og spillere fra lokalområdet. Ambitionen er, at være lokalområdets store klub, hvor U10-U19 talenter i den nordlige del af Københavns kommune (Brønshøj, Husum, Bellahøj, Kbh. NV, Vanløse) søger hen for at få den højeste kvalitet i træningen samt blive matchet på niveau.

Talentchefen og BUUT har til opgave at udarbejde en skitseret udviklingsplan for de spillere, klubben kunne tænke sig at kontakte.

Ansvaret for rekruttering er placeret ved talentchefen og det betyder, at øvrige trænere ikke må kontakte klubber eller spillere om et eventuelt skifte til Brønshøj Boldklub.

Såfremt andre end talentchefen og BUUT har forslag til hvilke spillere, som ville passe ind i profilen, kan det løftes i forbindelse med den daglige træning eller ved dertil fastsatte møder i ungdoms ledelsesgruppen.

Kontakt til klub, forældre og spillere

 1. Talentchef tager skriftlig kontakt til den pågældende klub hvor i han/hun beskriver grunden til, at vi vil tage kontakt til den pågældende spiller. Vedhæftet skal være den skitserede udviklingsplan for spilleren.
 2. Talentchef tager dernæst telefonisk kontakt til spillerens forældre/værge. I samtalen laves aftaler om hvorvidt vi kan gå videre med en spiller samtale hvor den skitserede udviklingsplan vil blive fremlagt.
 3. Talentchef tager, efter aftale med forældre/værge, kontakt til spilleren og inviterer vedkommende og forældre/værge til rekrutteringssamtale i Brønshøj Boldklub.  
 4. Talentchef udarbejder en mødestruktur for det pågældende møde (Alle spillere er forskellige, så derfor laves ikke en fast struktur for dette møde.
 5. Talentchef og BUUT mødes med spiller og forældre/værge, hvor spilleren kan tilbydes et forløb som typisk vil bestå af:
  • Prøvetræning på årgangen (3 Uger)
  • Prøvetræning i Talentcenter (2 gange)
  • Kamptræning (2 kampe)

Efter mødet opsættes et efterfølgende møde hvor klub, spiller og forældre/værge kan/skal beslutte om den pågældende spiller skal meldes ind i Brønshøj Boldklub.

 1. Talentchef har imellem de to møder til opgave at færdiggøre spillerens udviklingsplan.
 2. Talentchef skal via Analysecenter finde empiri til det opfølgende møde. Denne empiri skal kunne belyse for spilleren, hvilke udviklingsområder vi i udviklingsplanen vil have ekstra fokus på, samt fremvisning af spillerens kompetencer.
 3. Talentchef har til opgave at evaluere den pågældende rekrutteringsproces og nedskrive eventuelle fokuspunkter vi i Brønshøj Boldklub skal fokuserer på i fremtiden.
 4. Alle “skitserede udviklingsplaner” gemmes i klubbens “rekrutterings-kartotek” til fremtidig brug.
 5. Talentchef/BUUT og årgangens Cheftræner holder efter prøveperioden et møde med den pågældende spiller hvor “medarbejderhåndbogen” gennemgås, så spilleren har kendskab til strukturer og dagligdag i Brønshøj Boldklub.  
 6. Hvis spilleren ikke lykkedes som talent i Brønshøj Boldklub skal de årgangs fastlagte individuelle samtaler afhjælpe, at spilleren søger væk fra klubben i stedet for at blive i vores breddeafdeling.
Luk