Kapitaludvidelse - ApS'et - opdatering

Tingbjerg Ground

Vi har allerede nu fået tegninger for 36.000, hvilket beløb vi er rigtig glade for. Vi håber naturligvis, at der er endnu flere, som vil tegne, således at vi kan nå i hvert fald mindst 100.000.

Som bekendt løber perioden frem til og med februar måned, men bestyrelsen i ApS'et har besluttet at forlænge denne periode yderligere 1 måned, frem til og med marts måned 2019, så vi forhåbentligt kan få endnu flere af vores mange trofaste støtter til at tegne en anpart eller to eller tre.

Bestyrelsen i Brønshøj Boldklub ApS